Blog

Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są rodzaje i korzyści?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na dwa sposoby: poprzez składkę ubezpieczeniową lub składkę podatkową. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, które można wykupić w Polsce. Są to: