Przekładanie umów polsko-angielskich jest zadaniem wymagającym perfekcyjnej znajomości obu języków oraz prawa, które reguluje daną umowę. Jednocześnie tłumaczenie dokumentów prawnych stanowi duże wyzwanie dla tłumaczy ze względu na różnice między anglosaskim a kontynentalnym systemem prawnym oraz kulturowymi odrębnościami w stosowanych przez Polaków i Brytyjczyków konwencjach językowych.

Wyzwania w tłumaczeniu umów polsko-angielskich: Aspekty prawne i językowe

Tłumacz umów przetwarzający dokumenty prawne musi zdawać sobie sprawę z wielu aspektów wynikających z różnic pomiędzy systemami prawnymi Polski i Wielkiej Brytanii. W krajach anglosaskich dominuje common law, czyli zwyczajowe prawo, oparte na orzecznictwie sądowym oraz precedensach. Natomiast na kontynencie europejskim obowiązuje tzw. civil law, bazujące na kodach cywilnych oraz dekretach ustawodawstwa państwowego.

Przekładanie umów polsko-angielskich jest zadaniem wymagającym perfekcyjnej znajomości obu języków oraz prawa, które reguluje daną umowę

Należy pamiętać także o różnicach kulturowych wpływających na styl formułowania przepisów prawnych i umownych w róźnych krajach. Na przykład, w Polsce bardzo często stosujemy długie zdania składające się z wielu podmiotów, orzeczeń i dopełnień, co może prowadzić do trudności w interpretacji dla osoby czytającej tekst po angielsku.

Tłumaczenie dokładności – jak uniknąć błędów przy przekładaniu umów

Niezbędną umiejętnością tłumacza umów polsko-angielskich jest precyzyjne rozumienie i przetwarzanie terminologii prawniczej. Błąd w tłumaczeniu nawet jednego słowa, zwłaszcza tych kluczowych dla określenia intencji obu stron umowy, może wprowadzić wiele nieporozumień lub wręcz doprowadzić do nieporozumień.

Dlatego też ważne jest aby stosować dokładne i precyzyjne narzędzia tłumaczeniowe oraz sprawdzać każde zdanie i ewentualnie korzystać z pomocy specjalisty – prawnika mającego doświadczenie w przetwarzaniu dokumentacji prawnej w języku angielskim.

Przekładanie klauzul podejścia anglosaskiego do umów – porównanie z podejściem polskim

Przekładanie umów polsko-angielskich jest zadaniem wymagającym perfekcyjnej znajomości obu języków oraz prawa, które reguluje daną umowę

Często zadaniem tłumaczącym bywa uchwycenie różnic między klauzulami stosowanymi przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W Polsce często spotykany jest model postanowień uwzględniający normy wynikające z polskich ustaw oraz przepisów wynikających ze stosunku pracy. Wielu inwestorów zagranicznych używa w swoich umowach tak zwanych “standardowych” klauzul, które niekoniecznie odzwierciedlają specyfikę polskiego systemu prawnego.

Tłumacz otrzymujący umowę powinien więc dokładnie przejrzeć jej treść i porównać każdą klauzulę. Nie tylko pod kątem gramatycznym, ale także prawnym, ponieważ pochodzące z różnych systemów prawnych klauzule różnią się znaczeniem lub wymagaj innego stylu formułowania.

Poznaj różnice kulturowe w dokumentacji prawnej – jak przekładać na język angielski?

Tłumaczenie dokumentacji prawnej wymaga również uwagi przy wyborze słownictwa i sposobie jego prezentowania. Na przykład pojęcia takie jak „przedsiębiorca”, „właściciel” czy „kontrahent” są stosunkowo proste do przetłumaczenia na język angielski. Jednak już między nazewnictwami anglosaskimi a kontynentalnymi istnieją ważne różnice.

Często spotykane jest również używanie skrótów, akronimów czy żargonu specjalistycznego, zwłaszcza gdy mowa o ubezpieczeniach lub chemicznych produktach. W takich przypadkach, tłumacz powinien uczestniczyć w negocjacjach dotyczących umowy, aby dokładnie poznać specyfikę przedmiotu oraz kontekst ewentualnych kluczowych fraz.

Podsumowując, przekładanie umów polsko-angielskich to zadanie wymagające ode tłumacza równocześnie dokładnej znajomości języka, terminologii prawniczej oraz kultury obu państw. Aby uniknąć błędów i niedomówień przy przetwarzaniu dokumentacji prawnej z polskiego na angielski lub odwrotnie konieczne jest skorzystanie z usług kompetentnego tłumacza mającego również doświadczenie w dziedzinie prawa.