Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na dwa sposoby: poprzez składkę ubezpieczeniową lub składkę podatkową. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, które można wykupić w Polsce. Są to:

 • Ubezpieczenia grupowe – oferowane przez pracodawców dla swoich pracowników;
 • Ubezpieczenia indywidualne – oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • Ubezpieczenia prywatne – dodatkowa opcja ubezpieczenia, którą można wykupić u lekarza lub szpitala.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca obejmuje następujące świadczenia: leki refundowane, badania diagnostyczne, operacje i zabiegi medyczne, rehabilitacja oraz pobyt w szpitalu.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są rodzaje?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umowy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Umowa o ubezpieczeniu zdrowotnym jest podpisywana przez cudzoziemca i przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązuje ona przez okres 12 miesięcy i może być przedłużana. Cudzoziemiec ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej w publicznych szpitalach, przychodniach i aptekach.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są korzyści?

Korzyści ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców mogą być ogromne. Dzięki temu ubezpieczeniu można m.in.:

 • bezpłatnie korzystać z opieki medycznej w publicznych placówkach medycznych,
 • bezpłatnie korzystać z leków refundowanych przez państwo,
 • skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych,
 • otrzymać pomoc w przypadku nagłego i poważnego zachorowania.

Ponadto, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe w przypadku osób przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy turystycznej lub studenckiej. Warto więc pamiętać o tym, aby wykupić je przed wyjazdem do Polski.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Co warto wiedzieć?

Cudzoziemcy mają prawo do korzystania z polskiego systemu ochrony zdrowia, podobnie jak obywatele polscy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych świadczeń zdrowotnych mogą oni być obciążeni dodatkowymi opłatami. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi dla cudzoziemców, aby mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można skorzystać ze wszystkich niezbędnych świadczeń.

Na co warto zwrócić uwagę?

 1. W Polsce cudzoziemcy mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Aby mieć prawo do świadczeń, należy posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL lub NIP.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców można wykupić na kilka sposobów. Najpopularniejszym jest skorzystanie z oferty Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który oferuje bezpłatne ubezpieczenie dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz ich rodzin. Innym sposobem jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Wybierając ubezpieczenie zdrowotne, warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać taką, która będzie najbardziej odpowiadała naszym potrzebom i oczekiwaniom.
 4. Pamiętajmy, że ubezpieczenie zdrowotne to inwestycja w nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dlatego warto dokładnie przeanalizować rynek ubezpieczeń i wybrać takie, które będzie dla nas najkorzystniejsze.