Blog

Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Zamówienia publiczne w branży IT

Zamówienia publiczne w branży IT

Zamówienia publiczne są jednym z głównych źródeł dofinansowania inwestycji w branży IT. W Polsce obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, która określa zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, a jej rola w gospodarce narodowej jest coraz większa. W ostatnich latach branża IT notowała bardzo dobre wyniki finansowe, co …